_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แผนปราบปรามทุจริตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนปราบปรามทุจริตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตัวอย่างแผนปราบปรามทุจริต ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

<a href=“http://www.sasukputhai.com/modules/Locker/file_upload/NayorP1.pdf”>แผนปราบปรามทุจริต รพ.สต.นายอ</a>  <br>

<a href= “http://www.sasukputhai.com/modules/Locker/file_upload/NangamP1.pdf>แผนปราบปรามทุจริต รพ.สต.นางาม</a> <br>

<a href=“http://www.sasukputhai.com/modules/Locker/file_upload/SSORenuP1.pdf”>แผนปราบปรามทุจริต สสอ.เรณูนคร</a>


ข่าวโดย : มงคล
อ่าน 1605 ครั้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:32:07:PM